NOVINKY

arr3Nově - reflexní pracovní oblečeníNOVĚ V NABÍDCE - VHODNÉ JAK PRO SOUKROMÉ TAK I FIREMNÍ ÚČELY. REFLEXNÍ PRACOVNÍ OBLEČENÍ...

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

Bc. MICHAELA TRNOVÁ
Pod Hůrkou 2167
753 01 Hranice
tel: +420 722 504 107
fax: 722504107
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 455 Kč
skladem
naše cena 469 Kč
skladem

SPOLUPRACUJEME :

IRET - STAVEBNÍ PRÁCE


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.outletka.cz

1. Základní údaje

PROVOZOVATEL :

Bc. Michaela Trnová, OUTLETKA, Pod Hůrkou 2167, 753 01 Hranice

Zapsáno ŽÚ/1/2010 Po 2
Městský úřad Hranice 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: MALOOBCHOD, VELKOOBCHOD

IČO:

IČ 76499901, DIČ8153254417

Telefon:

+420 722 504 107

Email:

outletka@outletka.cz, michaelatrnova@seznam.cz
Na emaily odpovídáme do 24 hodin a to i během víkendu

Číslo účtu pro
bezhotovostní platby:

KB : 43-6408990287/0100

2. Objednávka zboží

Zboží inzerované v tomto e-shopu je zároveň inzerováno také na jiném internetovém obchodě. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že je zboží vyprodané či již nedostupné, dodavatel na to zákazníka v co nejkratší době upozorní prostřednictvím e-mailu, či telefonicky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odesláním objednávky zboží je uzavřena kupní smlouva.  Objednávka dále také slouží k rezervaci zboží ( pro případ otevřených – dlouhodobějších objednávek)

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají, a to do 24 hodin od objednání zboží.

3. Zaslání zboží

Zboží je zákazníkovi zasláno prostřednictvím České pošty.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky – pro případ platby dobírkou a do 2-5 pracovních dnů od přijetí částka na účet – v případě platby převodem. V případě delší dodací lhůty je zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách outletka.cz  v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možné způsoby dopravy:

PLATBA PŘEVODEM

k ceně bude připočteno poštovné

79 Kč


DOBÍRKA

k ceně bude připočteno poštovné a doběrečné

120 Kč


K přepravě zboží využíváme společnost Česká pošta, která patří mezi největší poskytovatele těchto služeb. Více informací o společnosti Česká pošta naleznete na www.cpost.cz.

Zásilky jsou odesílány jako doporučená zásilka a nebo jako cenný balík. V případě ztráty zásilky Vám bude vyplacena celá Vámi zaplacená částka zpět po vyřízení reklamace České pošty.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem,  nebo poznámkou – jménem a příjmením, který platbu identifikuje.

Doklad o nákupu je přiložen v zásilce.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet, je možné jej vyzvednout osobně v místě sídla – Vítonice 30. Zboží je zákazníkovi dodavatelem rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Na nové zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Pokud není u nového zboží uvedeno jinak, jedná se většinou o outlet (nové, nenošené zboží s visačkou z minulých kolekcí)

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě OUTLETKA, zašle e-mailem zprávu, kde uvede č. objednávky (variabilní symbol), popis zboží a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. K vrácenému zboží je nutné přiložit vystavený paragon.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Dle § 598 občanského zákoníku kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (reklamace).

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží). Zboží musí být odesláno v nejbližším možném termínu po přijetí, nejdéle však do 17 dnů po faktickém převzetí.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu michaelatrnova@seznam.cz nebo telefonicky.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na michaelatrnova@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách outletka.cz  stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.